health-icon-16-3

Co je KME-ERI

KME-ERI je ultracitlivý biofeedbackový systém nové generace, zlepšující celkovou kvalitu života.

Poskytuje v reálném čase informace ohledně procesů v lidském těle na buňkové, orgánové i celotělové úrovni.

KME-ERI používá metodu spektrálně-dynamické kompenzace, což z něj činí nový vědecký průlom ve fyzice.

Tato metoda pomáhá vyladit vitální procesy a může tak zvrátit vývoj onemocnění.

doctor-14

Postup měření

KME ERI skenování pacienta

1. Skenování klienta

Neinvazivní měření elektrického pole člověka speciální sondou, trvající 35 vteřin.

Klient drží v ruce sondu KME-ERI. Po krátké kalibraci dochází k načtení kompletního elektrického pole a naměřené hodnoty se přenesou do počítače.

KME ERI analýza dat

2. Analýza dat

Data získané ze sondy KME-ERI jsou speciálně vyvinutým analytickým programem vyhodnocena a porovnána s rozsáhlou on-line databází, obsahující výsledky tisíců klientů z celého světa.

KME ERI kompenzace

3. Kompenzace

Na základě předchozího měření a analýzy ošetřovatele sonda KME-ERI odešle speciálně vyladěný frekvenční signál, který upraví poměry elektrického pole až na úrovni membrány buněk klienta.

Nejčastější otázky o KME-ERI

Má systém KME klasifikaci jako lékařské zařízení?

Ano, systém KME je klasifikovaný jako “Class 1” v souladu s evropskou Směrnicí o zdravotnických prostředcích 93/42/EEG.

Jaký je rozdíl mezi systémy ERI™ a KME?

ERI™ edice je perfektní pro skenování spojené s fitness a výživou. Jednoduché k použití na jakémkoliv místě, klidně v kanceláři či na cestách. Váš KME systém dokáže poskytnout komplexní analýzu a využít pokročilé technologie ručního senzoru k vyváženému doporučení pro podporu samoléčebných procesů v těle. Použití systému KME je pro profesionály se zdravotnickým vzděláním.

Je metoda KME vědecky podložená?

Ano. Metoda KME je založena na profilech (markerech). Tyto profily jsou složeny z popisů nemocí, produktů, biologických procesů a tak jsou vizualizovány pomocí technologie Wavelet a definovány jako profily. Technika Wavelet, primárně matematicky určuje trojrozměrnou strukturu profilů. Více informací o Wavelet technologii můžete najít na http://en.wikipedia.org/wiki/Wavelet.

Jak dlouho trvá skenování?

Samotný proces skenování trvá mezi 35 až 60 vteřinami.

Co je kompenzace pro samoléčbu?

Systém KME umožňuje po skenování zahájit podporu samoléčebných procesů poskytnutím vyrovnávacích inverzních signálů pomocí pokročilého ručního senzoru.

health-icon-11-3

Na jakém principu
přístroj kme-eri funguje?

Protože člověk je jedinečný, neopakovatelný tvor, jsou i jeho projevy a symptomy jedinečné. Proto je potřeba ke každému člověku přistupovat individuálně.

V našem těle spolu komunikuje víc jak 50 biliónů buněk a proto se musíme na tento složitý systém dívat jako na celek.

Aby mohl tento dokonalý systém fungovat, musí neustále probíhat výměna informací mezi jednotlivými buňkami v těle. V případě, že se integrita a rovnováha tohoto systému nějakém bodě naruší, dojde k poruše, která následně ovlivňuje všechny další procesy jako dominový efekt.

Přenos informací vzruchů se děje na membráně buněk pomocí elektricky nabitých částic. U mnohobuněčných živočichů je ja povrchu buňky je elektrické napětí. Toto povrchové napětí se neustále mění a vytváří elektrické pole.

 

Analýza napětí

KME-ERI dokáže díky nejmodejnějším nanotechnologiím změřit dynamiku změn elektrického pole celého těla a zachytit i ty nejjemnější emise elektrického pole orgánů.

Zachycený signál se následně digitalizuje a porovnává s databází indikací na základě matematického modelu „Wavelet Transform“

Po analýza a nalezení příčiny, vysílá sonda zpět kompenzační signál a tím upravuje elektrické poměry na membráně buněk.

Tato technologie byla vynalezená švýcarskou firmou CME SWISS, a je úspěšne používána v moha zemích na tisících klientech.

 

doctor-13
health-icon-10-2

Máte dotaz? Kontaktujte nás.

© 2021 Complex Clinic | Zásady ochrany osobních údajů